Hieronder enkele fragmenten uit het voorwoord van Liesbeth Bos, psycholoog/psychotherapeut.

 

... Het is een veel voorkomend misverstand te denken dat het uiten van emoties veel oplost. Al kan het even opluchten, dat wel. Maar met onbelemmerd spuien, met emotionele diarree, kom je niet veel verder. (....) Het gaat er dan vervolgens om die emoties een plek in ons denken te geven. Waardoor we ze van enige afstand kunnen bekijken en onderzoeken, erover kunnen reflecteren en nadenken. (...) Dan pas kunnen we patronen herkennen. (...) Dan pas leren we onszelf kennen. Waarna we onze gevoelens kunnen reguleren, hanteren, beheersen of uiten op een manier die het begrip bij de ander vergroot. Dan kunnen we er iets constructiefs mee doen. Maar gemakkelijk is dit niet.

 

In dit boek over het stiefmoederschap bewandelt Lique Tuijl deze moeilijk weg. Ze helpt stiefmoeders hun conflictueuze en lastige gevoelens onder ogen te zien. Ze houdt een hartverwarmend pleidooi voor erkenning ervan, vaak tegen het collectieve taboe van de buitenwereld in. Ze bespreekt helder de zijwegen, die tot impasses en verharding leiden: je verschansen in zieligheid, blijven hangen in bitterheid en wrok, anderen manipuleren en chanteren met je gevoelens uit eigenbelang of terechtkomen in een eindeloze en zinloze strijd om je gelijk. Maar daarbij blijft het niet. Ze zoekt en vindt wegen om deze gevoelens van de stiefmoeder constructief om te buigen en voor het welzijn van alle leden van het samengestelde gezin in te zetten. En dit is verre van een gemakkelijke of eenvoudige oplossing. Daarbij wordt er heel wat van de stiefmoeder en van haar partner gevraagd.

 

Ze beschrijft heel mooi het moeizame proces van balanceren wat hierbij nodig is. Het is nodig je gevoelens te aanvaarden, zonder de gevoelens van de andere leden van het gezin uit het oog te verliezen. Het is nodig te blijven streven naar erkenning van jouw beleving, zonder in een strijd om de ultieme waarheid of het gelijk terecht te komen. En vooral is het nodig gevoelens te kunnen laten bestaan en te verdragen en ze niet met pasklare oplossingen weg te werken voor de tijd rijp is. Daarmee is dit boek een steun voor alle stiefmoeders en aanstaande stiefmoeders en tegelijk een gids die ruimte geeft voor eigen invulling vanuit de boodschap: ken jezelf, erken jezelf en doe er iets mee.

Bestel hier jouw boek rechtstreeks bij de uitgever, en betaal geen verzendkosten!
(bij verzending binnen Nederland) 

 

Boekje gelezen? Dan zou het leuk zijn als je hier een reactie achter wilt laten.